Dębówiec

Wieś i folwark, pow. słupecki, gm. Wilcza Góra, par. Wilczyn. Rok 1827 było tu 9 dm. 80 mk. Folwark Dębówiec z wsią Nowy świat, tudzież folwark osobną własność stanowiący Holendry Maślane lub Maślaki, od Kalisza w 77, od Słupcy w. 24, od Kleczewa w. 12, od Ostrów w. 55, od rz. spławnej Warty w. 28. Rozleg. wynosi m. 437, a mianowicie: grunta orne i ogrody m. 397, łąk m. 20, nieużytki i place m. 20. Płodozmian 12-polowy. Budynki murowane 6, drewniane 7, podkłady marglu, w niektórych miejscowościach pokłady torfu. Wieś Dębówiec osad 21, grun. m. 66; wieś Nowy świat osad 13, gruntu m. 111; folwark Holendry Maślane lub Maślaki stanowiący osobną własność, ma m. 259.

Możliwość komentowania została wyłączona.